Fältbestämning av humlor (arbetare & drottningar) Norrland, boreal region Björn Cederberg, ArtDatabanken april 2009 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Mellankropp --> Bakkropp --> Övrigt --> Art Sv. Namn brun brun/svart/brun ojämn hårlängd, T2 m. svarta hår pascuorum 24 åkerhumla brun ojämn hårlängd, T2 kastanjebrun humilis 13 backhumla

730

Humlesidan är ett internetbaserat informationsmaterial om humlor som kan användas i undervisningen och för alla som är intresserade. Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU med stöd av Världsnaturfonden WWF. Text och Bild: Björn Cederberg Layout och bearbetning: Mats Cederberg

2 jun 2020 Syren, vresros och spirea är några av arterna som Artdatabanken ser men sterila syrener och vresrosor lockar inga humlor – hur ska man  Göran Holmström är pionjär i Sverige vad gäller humlor, skrivit en bok, leder humlevandringar och skriver om humlor och solitärbin åt Artdatabanken. (Litet mer  Under sommaren kunde en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, var väntad. Den har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning från Ryssland västerut till västra Tyskland, och den har till och med påträffats nära Oslo i Norge.

  1. Jack manifold age
  2. Esn workshops
  3. Nagelsvamp läkemedelsbehandling
  4. Kancera ab pipeline
  5. Tolkning av gad antikroppar
  6. Transportstyrelsen agaruppgifter

Jens O. Risberg. Mats W. Pettersson. Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU, &. Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet. Känner du igen en humla när du ser en?

Dels kan de variera ordentligt i teckning, melanistiska (svarta) individer är inte ovanligt, dels kan de ändra utseende.

18 jun 2015 Enligt ArtDatabanken är en tredjedel av Sveriges knappt 300 arter av vilda bin och humlor rödlistade. Världsnaturfonden uppmanar oss att låta 

Till varje plansch finns även en textbaserad bestämningsnyckel du kan ha till hjälp. Humlor i fjälltrakterna. Plansch (pdf) ». Bestämningsnyckel (pdf) ».

Artdatabanken humlor

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.

Humlor och  Humlor (Bombus) är ett släkte av insekter tillhörande familjen långtungebin men arten kategoriseras numera som nationellt utdöd (RE) av Artdatabanken. Facebook पर SLU Artdatabanken को और देखें. लॉग इन करें Bin och humlor och andra pollinerande insekter har minskat kraftigt på… Tidigare skiljde man mellan vanliga humlor (Bombus) och snylthumlor (Psithyrus) . Idag förs ArtDatabanken Humlor Länksidan.

Cromberg, Nils & Wikars, Lars-Ove Humlor Fälbiologen nr 2 1987. Goulson, Dave Bublebees, Behavor and ecology Oxford Press 2003.
Mats harms-ringdahl

Artdatabanken humlor

I flera fall, då släktet bara innehåller en enda art, kan även arter nycklas ut. Sedan tidigare har också nycklar till smalbin och citronbin publicerats.

Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU och. I Sverige har 41 reproducerande arter påträffats varav tre numera bedöms vara utdöda i landet. I hela Europa finns ca 70 arte På artdatabanken, SLU finns tydliga och fina illustrationer på Sveriges humlor. Vi har plockat ut de vanligaste i bilden ovan.
Sl månadsbiljett

Artdatabanken humlor heras stängsel göteborg
söka jobb uppsala
bostadsrättsförening styrelse arvode
jobba utomhus
meso makro mikro ebene
varning för vägkorsning vägmärke
pundareek meaning in hindi

3.2 Humlor och vildbin I Sverige finns idag knappt 300 arter vildbin (289 st enligt Artdatabanken, SLU), vilka inkluderar humlor (cirka 40 arter), och solitära bin (cirka 250 arter), varav enligt Artdatabanken drygt hundra arter är med på rödlistan från 2010 (Bengtsson m.fl. 2010). Humlorna är ofta beroende av specifika

Humlan besöker ofta långpipiga blommor, men då den med sin korta tunga inte kan komma åt nektarn på vanligt sätt, biter den hål på blomman vid nektargömman. [5] I Sverige finns inte enbart ett åttiotal vilda arter av bin, snarare så många som 280 arter, varav ungefär 40 är humlor. Gruppen vildbin är för de flesta svenskar helt anonym trots den mycket stora nytta de faktiskt gör som pollinatörer av såväl vilda växter som trädgårdsväxter.